https://gofood.vn/​ lên top hàng trăm từ khóa: "thịt bò mỹ"
và hàng trăm từ khóa khác, Gofood có hàng nghìn người truy cập mỗi ngày cộng với hàng nghìn khách thực sự tìm kiếm ra web đây là thành công rất lớn đến từ lỗ lực của họ có sự hỗ trợ của XSEO
"thịt bò mỹ"
"
thịt bò mỹ hà nội"
"
trứng cá hồi"
"
xương cá hồi nauy"
"
gầu bò mỹ"
"cá hồi xông khói"
"Cá hồi Nauy"