XSEO cài đặt vô cùng đơn giản qua 2 bước đăng ký và cài đặt trên máy tính của bạn. Ngay khi cài đặt xong lập tức AI của XSEO sẽ tạo ra hàng nghìn khách hàng truy cập vào website của bạn, đọc nội dung web như những khách hàng đam mê sản phẩm dịch vụ của bạn, an toàn tuyệt đối.

SAU ĐÂY LÀ VIDEO ĐỂ BẠN HIỂU CÁCH HOẠT ĐỘNG AI CỦA XSEO