Những lưu ý về SEO On-Page:
- Content: Nội dung của  trang luôn luôn mới cập nhật thường xuyên, và lưu ý tránh trường hợp duplicate, đồng thời chúng ta nên viết bài để nội dung của chúng ta là duy nhất trên kết quả tìm kiếm, điều này làm cho các SE đánh giá cao.
- Tối ưu hóa HTML:
  • Thẻ title rất quan trọng phải luôn luôn quan tâm tới thẻ này vì nó ảnh hưởng rất nhiều tới việc SEO.
  • Kế đó là thẻ tiêu đề (h1-h6) nên chú ý thẻ h1 đây là thẻ nhấn mạnh chủ đề (keyword) của chúng ta thẻ này nên đặt khoảng 10 từ.
  • Phần cần lưu ý là nội dung, phần này chúng ta không nên viết quá ngắn để viết một nội dung được cho là hoàn chỉnh khoảng 60-70 từ.
         Thẻ : nên để 2-3 hình cho 1 landing page, chú ý phải có thuộc tính alt, và thuộc tính title, kích thước của hình ảnh không được quá lơn khoảng 100-200kb, và hình lớn khoảng 300-450px, nên có thuộc tính width và hight, tên file hình ảnh nên có từ khóa.a
Thẻ a: nên có thuộc tính title điều này hổ trợ cho người dùng, anchor text là từ khóa, đối với thẻ a trong landing page nên có một cái link về chính nó
 Về nhóm từ khóa: lưu ý các thuộc tính nổi bật như “span,b,em,h2-h6″ , mất độ từ khóa (3-7%), sự tiểm cận (các từ khóa nên  lồng chứa vào nhau)
 
- Vấn đề lưu ý khác:
 
Lưu ý nên kiểm tra lỗi HTML và CSS.
Tránh trường hợp spam từ khóa ở nội dung bài viết, nên để từ khóa một cách tự nhiên nhất.
Dorway: một trang không có nội dung mà chỉ toàn là link về những trang khác.
Tránh trường hợp nhiều tên miền trỏ về một host.

Những lưu ý về SEO Off-Page:
  • Tạo Backlink: ưu tiên những trang .gov, và .edu vì những trang này google sẽ đánh giá cao.
  • Yếu tố quan trọng là chất lượng của backlink, nên chọn những backlink có uy tín điều này được xét trên chỉ số page rank cao.
  • Công việc mà các SEOer nên làm là viết bài lên blog hoặc forum để thu hút visitor vào trang của mình.Nếu có thể nên gởi bài viết cho các báo điện tử đặt link ở những bài báo này nhưng phải dofollow nhé, nếu được xét duyệt thì sẽ có nhiều người biết đến chúng ta.