HỖ TRỢ TRỰC TIẾP

Ms. Duyên

Hỗ trợ phần mềm

   0394.538.930

   duyenbt@xsoft.com.vn

Ms. Duyên

Ms. Ngọc Anh

Hỗ trợ phần mềm

   0973.167.235

   anhdtn@xsoft.com.vn

Ms. Ngọc Anh

Ms.Hà

Hỗ trợ phần mềm

   0912.888.623

   ms.tranha89@gmail.com

Ms.Hà

Mr.Thành Luân

Hỗ trợ kỹ thuật

   0963625497

   luanbk1551@gmail.com

Mr.Thành Luân

Mr.Trung Đức

Hỗ trợ kỹ thuật

   0978109024

   hoangduc191120@gmail.com

Mr.Trung Đức
Tư vấn qua Facebook
Hotline: 0981.737.889
Hotline: 0867.866.556