Nguyên tắc về chất lượng

Nguyên tắc về chất lượng này đề cập đến các dạng hành vi lừa đảo hoặc thao túng phổ biến nhất, nhưng Google có thể phản ứng chống lại các hành động lừa dối khác chưa được liệt kê trong các nguyên tắc này. Việc cho rằng vì trang này không liệt kê một thủ thuật lừa đảo cụ thể nào nên có nghĩa là Google đã phê chuẩn thủ thuật đó là rất nguy hiểm. Những nhà quản trị web dành công sức cho việc duy trì tinh thần của các nguyên lý cơ bản sẽ cung cấp chất lượng sử dụng tốt hơn nhiều cho người dùng. Theo đó, họ cũng sẽ được xếp hạng cao hơn so với những nhà quản trị web chỉ dành thời gian vào việc tìm kiếm các lỗ hổng mà họ có thể khai thác.

Nguyên tắc cơ bản
Hãy tạo các trang chủ yếu dành cho người dùng, chứ không phải cho các công cụ tìm kiếm.
Không đánh lừa người dùng của bạn.
Tránh lừa đảo để tăng thứ hạng của công cụ tìm kiếm.
Hãy nghĩ về những điều khiến trang web của bạn độc đáo, có giá trị hoặc hấp dẫn. Làm cho trang web của bạn nổi bật so với những trang khác cùng lĩnh vực.

Nguyên tắc cụ thể

Tránh các kỹ thuật sau:

Nội dung được tạo tự động
Tham gia vào mưu đồ liên kết
Tạo trang có ít hoặc không có nội dung nguyên bản
Kỹ thuật che giấu
Chuyển hướng lén lút
Văn bản hoặc liết kết bị ẩn
Nội dung cóp nhặt hoàn toàn
Tham gia vào chương trình liên kết backlink mà không mang lại giá trị thích hợp
Tải trang với từ khóa không liên quan
Tạo trang có hành vi độc hại, chẳng hạn như lừa đảo hay cài đặt virút, trojan hoặc phần mềm độc hại khác
Lạm dụng đánh dấu đoạn mã chi tiết
Gửi truy vấn tự động đến Google

Thực hiện theo những phương pháp tốt này:

Theo dõi trang web của bạn về vấn đề xâm phạm và xóa nội dung bị xâm phạm ngay khi nó xuất hiện
Chặn và xóa spam do người dùng tạo trên trang web của bạn

Theo Google