Thật vậy việc đặt backlink cho website của bạn sẽ vô cùng quan trọng nếu link đó tồn tại và được tương tác do người dùng truy cập vào link ngoài đó và khách hàng chọn quay về website của bạn, vậy tại sao lại có những backlink không có giá trị gọi là banklink chết.

Đơn giản vì backlink đó không có người tương tác, và bài viết từ website khác về website của bạn không có được lượt click nào để chạy về website của bạn, đôi khi việc đặt backlink chết lại phản tác dụng dẫn đến website của bạn mất đi giá trị.

XSEO sẽ giải quyết điều này 1 cách dễ dàng.

Tại phần thiết lập website trên XSEO.vn bạn sẽ thấy được phần nhập danh sách backlink do bạn tạo ra trong quá trình làm seo tại các trang website khác nhau, bạn đặt càng nhiều thì càng có lợi, từ đó XSEO sẽ truy cập vào các đường link này đọc bài viết trên đường link này và click vào đường dẫn quay về website của bạn.

Backlink là chỉ số mức độ phổ biết website của bạn, thao tác tương tác với backlink của XSEO lại tạo cho sự sống các backlink này thay vì backlink chết mức độ phổ biết website của bạn sẽ giảm, việc đặt backlink trở lên vô giá trị, và thậm chí phản tác dụng.