THEO GOOGLE: Trên 80% lượng tìm kiếm liên quan đến 1 thương hiệu có đáng tin cậy hay ko? Và trên 80% người dùng Việt Nam đang tìm kiếm về dịch vụ tài chính, cũng trên 80% người dùng gia tăng tìm kiếm bảo hiểm.
 
Thương hiệu đáng tin cậy được đông đảo mọi người quan tâm
Thương hiệu đáng tin cậy được đông đảo mọi người quan tâm

 
- Có lẽ thương hiệu đáng tin cậy là vấn đề rất quan trọng do thị trường online sau năm dịch covid sôi động hơn, người người bán hàng online nhà nhà bán hàng online do đó sản phẩm thương hiệu trở lên quan trọng hơn hết vì người dùng cần tin cậy vào sản phẩm. Do vậy, marketing (MKT) là điều tối quan trọng cho 1 thương hiệu muốn pt bền vững, việc Marketing là trường kỳ song hành tồn tại cùng sản phẩm ko có điểm dừng giống coca
cola càng phát triển càng marketing.
- Người Việt cùng đang tìm kiếm dịch vụ tài chính nhiều đây có lẽ là vấn nạn chứ không phải là kiến thức, thực tế kinh tế Việt Nam đang khó khăn. Do đó, người ta tìm đến cho vay tín chấp, vay nặng lãi và vay xã hội đen, nhất là cho vay qua áp (application - ứng dụng) thấy thời sự phản ánh rất nhiều.
- Cũng trên 80% người dùng gia tăng tìm kiếm bảo hiểm: có 3 vấn đề người ta tìm kiếm: một là tìm kiếm vì muốn rút bảo hiểm 1 lần do thất nghiệp. Hai là do năm 2022 và đầu năm 2023 khủng hoảng bảo hiểm châm ngòi bởi 1 sự kiện 1 người nổi tiếng livestream "tố" bảo hiểm, rồi tiếp theo vài ngân hàng bị tai tiếng.
Thật sự nếu nhà xã hội học, kinh doanh, tài chính có số liệu tìm kiếm của google sẽ phân tích được bối cảnh kinh tế và lịch sử của xã hội Việt Nam rất tốt.