Đăng ký Đại Lý

Thông tin profile

Họ và Tên:(*)

Ngày sinh:

Số điện thoại:(*)

Địa chỉ:

Thông tin tài khoản

Email Login:(*)

Mật khẩu:(*)

Xác nhận mật khẩu:(*)

Mã Đại lý :(*)

Ngân hàng thanh toán:

Số tài khoản ngân hàng:

Lưu ý:
  1. Các trường (*) là bắt buộc phải khai báo khi đăng ký làm đại lý của xseo.
  2. Bạn đang đăng ký làm đối tác của xseo, mọi thông tin của đăng ký sẽ được bảo mật tuyệt đối.
  3. Vì quyền lợi của đại lý , vui lòng điền đầy đủ và chính xác thông tin yêu cầu từ hệ thống.

ĐIỀU I: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI LÝ
- Quyền dành cho đại lý

1-  Đại lý chủ động khai thác chạy phần mềm cho phép chạy nhiều máy tại nhiều nơi khác nhau và nhập dữ liệu lên hệ thống website của mình.
2-   Đại lý có trách nhiệm đảm bảo website hoạt động ổn định và đăng nội dung phù hợp với tiêu chí kinh doanh.
Sau khi hiệu quả của hệ thống có được, có toàn quyền khai thác kết quả trong kinh doanh của mình mà bên B không đòi hỏi thêm chi phí, trừ khi nâng cấp phiên bản sẽ do thỏa thuận về sau.
3-   Đại lý có quyền thêm bớt không giới hạn URL trên hệ thống đã mua.


- Nghĩa vụ của Đại lý

1-   Đại lý luôn đảm bảo website hoạt động thông suốt để đảm bảo hệ thống phần mềm của hệ thống XSOFT chạy ổn định, tương tác không bị gián đoạn.
2-   Đại lý tuyệt đối không được xâm nhập vào hệ thống phần mềm của bên B để gian lận tạo ra các phiên bản khác cho website không được đăng ký trong hợp đồng thông qua hệ thống XSOFT.
3-   Đại lý luôn đảm bảo website không được chứa virut cũng như đường dẫn có virut, tránh tuyệt đối để Google đánh giá xếp hạng xấu đối với website của .
4-   Đại lý không được đăng các thông tin nội dung liên quan đến từ khóa mà Google ngăn chặn, hoặc nội dung chỉ có hình ảnh mà không có dạng text thông thường.
5-   Đại lý phải đảm bảo được các yêu cầu về “cách vận hành” và “hướng dẫn chung” của phần mềm trong tài liệu đính kèm.